kontakt

UPOZORNENIE:

Informácie obsiahnuté na tejto stránke sú určené pre verejnosť a ich účelom je informovať o ich existenicii, nie však poskytnutie právnej rady alebo služby. Použitie a výklad jednotlivých informácií prípadne odkazovaných zákonných ustanovení sa môže meniť v závislosti na špecifikách jednotlivých situácii, prípadne na základe plynutia času s ohľadom na stále sa vyvíjajúci a novelizovaný právny poriadok SR. Vzhľadom na uvedené sa môžu na stránke vyskytnúť aj neaktuálne, alebo nepravdivé informácie. Preto si Vás dovoľujeme týmto upozorniť, že napriek tomu, že naša kancelária vynaložila všetko úsilie aby zverejnené informácie získala z dôveryhodných zdrojov, nenesieme zodpovednosť za správnosť uverejnených informácií, článkov alebo odkazov na články tretích osôb. Uverejnené informácie a články nemusia vyjadrovať úplný právny názor advokáta JUDr. Bilického a obsiahnuté informácie by nemali byť použité ako náhrada za nami poskytované právne služby. Využitie zverejnených informácií nezakladá vzťah advokáta a klienta a preto v prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vášho právneho problému mali by ste ich konzultovať s advokátom.